Müüritööd

Müüritööd

Kivimüüritise ladumine on palju tööjõukulu nõudev, kivist koosnevate teatud järjekorras mörti laotud konstruktsioonide ehitustöö .

Müüritis kannab koormust omaenda massist, teiste konstruktsioonielementide ja nendele lisatud koormuse massist ning samuti täidab soojus- ja heliisolatsiooni ning muid funktsioone.

Restorlin Ehitus teostab kõiki müürimise liike:
kunstlikest betoon-, silikaat- või keraamilisest kividest;
suurtest plokkidest, mis on valmistatud betoonist, tellistest või keraamilistest kividest;
õige kujuga looduslikest kividest (sae- või kantkividest);
looduskivimüüritist ebasümmeetrilise kujuga looduslikest tahumata kividest;
segamüüritist (telliskiviga pealistatud looduskivimüüritis;
telliskiviga pealistatud betoonkividest;
kantkiviga vooderdatud telliskivist);
betoonmüüritist;
kergmüüritist telliskivist ja muudest materjalidest.

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project