ELEKTRIMONTAAŽITÖÖD

ELEKTRIMONTAAŽITÖÖD

Elektritöid alustatakse projekteerimisega ning need on alati seotud kõrgendatud tähelepanu vajadusega , mis peaks olema teostatud ainult kõrge kvalifikatsiooniga töötajate poolt.

Restorlin Ehitus teostab kõiki elektritööde liike, nii välimisi kui ka sisemisi, mis hõlmavad:

õhu- ja maa-aluste elektriliinide juurdeviimist hoonetesse;
maanduse monteerimist;
transformaatorite, jaotuskilpide, arvestite paigaldamist;
videovalve- ja turvasüsteemide monteerimist;
hoonete, teede, veekogude, põõsastike, laste mänguväljakute, lehtlade, verandade valgustamise paigaldamist;
valgustite paigaldamist piiretel.
märgistamist;
vagude paigaldamist juhtmestiku jaoks;
sisemise elektrijuhtmestiku monteerimist;
elektrivõrgus töötavate küttesüsteemide monteerimist;
katelde, veeboilerite, pumpade paigaldamist.
elektriseadmete, turva- ja signalisatsioonisüsteemide paigaldamist;
valgustite, lülitite, pistikupesade, elektriliste kellade monteerimist;
kodumasinate ühendamist.

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project